آخرین اطلاعات مشارکت و سهام در سامانه سهامداران

منتشر شده در ۱۳۹۳/۰۳/۱۵

به استحضار کلیه سهامداران عزیز می رساند اطلاعات تفصیلی میزان مشارکت و سهام شما در

سامانه سهامداران   شسکام قابل بازدید و مشاهده است.

نام کاربری و رمز عبور ، کد ملی شما است. پس از ورود میتوانید رمز عبور خود را تغییر دهید.