آگهی دعوت مجمع شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۳۸۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۰۴۵۷ دعوت می شود تا در جلسه مجمع روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ راس ساعت ۱۵ به نشانی تهران خیابان ستارخان نبش خیابان شادمان پلاک ۱۴ مجتمع مخابراتی شهید یگانه سالن اجتماعات کد پستی ۱۴۵۶۹۴۶۹۱۱ برگزار می گردد حضور بهم رسانند. بدیهی است بر اساس تنفسهای اعلام شده مبنی بر جمع آوری و ارایه وکالت های سهامداران و رای گیری نمایندگان هیئت مدیره بر اساس وکالت نامه های اشاره شده ،آخرین فرصت ارایه اطلاعات مرتبط در فایل ارسالی ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ خواهد بود
دستور جلسه :
۱-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره