آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات (سهامی خاص) نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات (سهامی خاص) دعوت می شود با توجه به عدم رسمیت جلسه نوبت اول بدلیل به حد نصاب نرسیدن حضور سهامداران موضوع دعوتنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ درج شده در روزنامه اطلاعات، شخصا یا نماینده قانونی در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در روز شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ راس ساعت ۱۵ به نشانی: تهران، خیابان ستار خان، نبش خیابان شادمهر(شادمان)، مجتمع مخابراتی شهید یگانه، سالن اجتماعات به کد پستی ۱۴۵۶۹۴۶۹۱۴ برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و سود سهام تقسیمی

۴- انتخاب مدیران

۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸

۶- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره

۷- تعیین حق حضور در جلسه برای اعضای غیر موظف هیات مدیره در سال ۱۳۹۸

۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و سایر موارد قانونی در سال ۱۳۹۸

۹- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

 

هیات مدیره

نظرات بسته شده‌اند