آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۳۸۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۰۴۵۷ دعوت می شود تا شخصا یا نماینده قانونی در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در روز دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ راس ساعت ۱۵ به نشانی: تهران، خیابان ستارخان، نبش خیابان شادمهر (شادمان)، مجتمع مخابراتی شهید یگانه سالن اجتماعات کد پستی: ۱۴۵۶۹۴۶۹۱۴ برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

 

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و سود سهام تقسیمی

۴- انتخاب مدیران

۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸

۶- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره

۷- تعیین حق حضور در جلسه برای اعضای غیر موظف هیات مدیره در سال ۱۳۹۸

۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و سایر موارد قانونی در سال ۱۳۹۸

۹- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

 

                                                                                                                          هیات مدیره

نظرات بسته شده‌اند