آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۴۳۸۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۰۴۵۷

 

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۳۸۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۰۴۵۷ دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ راس ساعت ۱۵ به نشانی تهران خیابان ستارخان نبش خیابان شادمان پلاک ۱۴ مجتمع مخابراتی شهید یگانه سالن اجتماعات کد پستی ۱۴۵۶۹۴۶۹۱۱ برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه:

۱-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی در خصوص عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۲-تصویب صورتهای مالی شرکت منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و سود تقسیمی

۳-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

۴-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ و تعیین حق الزحمه مربوطه

۵-تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره

۶-تعیین حق حضور در جلسه برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره در سال ۱۳۹۶

۷-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و سایر موارد قانونی در سال ۱۳۹۶

۸-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه است.

 

                                                                                                                                                                                    هیئت مدیره