آگهی مزایده شماره ۹۶/۹/۱

منتشر شده در ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

شرکت شسکام سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۸۸۱ حسب مصوبات شماره ۹ جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/۹۶ در نظر دارد سه باب از املاک خود را با کاربری اداری – مسکونی با مشخصات جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند ضمن واریز مبلغ دویست هزار ( ۲۰۰،۰۰۰ ) ریال جهت هریک از واحدها به حساب جاری شماره ۵۰۴۳۰۳۰۲۸۷  نزد بانک ملت شعبه سردار جنگل به نام شرکت شسکام با همراه داشتن رسید بانکی مربوطه از تاریخ نشر این آگهی لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۰/۱۰/۹۶ به استثناء روزهای پنجشنبه و تعطیلات رسمی جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و بازدید و ارائه پیشنهادات در تهران به نشانی خیابان ستارخان – خیابان شادمهر – مجتمع مخابراتی شهید یگانه – شرکت شسکام مراجعه و یا با شماره تلفن های ۴۲۸۶۶۵۰۰ – ۴۲۸۶۶۱۳۱ تماس حاصل بفرمایند .

 

Capture00