ابراز خرسندی جناب آقای مهندس صدوقی

جناب آقای مهندس صدوقی مدیر عامل محترم شرکت ارتباطات سیار از شروع فعالیت شسکام اظهار خرسندی و بر حمایت آن شرکت از شسکام تاکید کرد:

اعضای هیات مدیره شسکام با حضور در دفتر آقای مهندس صدوقی با ایشان ملاقات کردند. در این دیدار که آقای مهندس یوسف پور عضو محترم هیات مدیره سیار هم تشریف داشتند اعضای هیات مدیره شسکام ضمن تشکر از برگزاری جلسه و حمایت های مدیران ارشد بویژه مدیریت محترم همراه اول از شسکام انتظارات سرمایه گذاران شسکام از شرکت سیار را مطرح کردند که جناب آقای مهندس صدوقی ضمن اعلام پشتیبانی جدی از شسکام دستور دادند نحوه همکاری و تعامل دو شرکت بررسی و اقدامات عملی برای فعالیت شسکام در حوزه همراه اول تبیین شود. حوزه سیار و همراه اول پتانسیل زیادی برای سرمایه گذاری از سوی شسکام دارد.

نظرات بسته شده‌اند