اجرای عملیات توسعه فیبر نوری

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

بر اساس قرارداد فی ما بین شرکت شسکام و شرکت آزمون کیفیت مبنی بر اجرای عملیات فیبر نوری بطول ۱۷۰ کیلومتر حد فاصل چوپانان – نایین در استان اصفهان ضمن هماهنگی شروع عملیات حفاری آغاز گردید .

IMG_20160612_114951