اطلاعیه

منتشر شده در ۱۳۹۲/۰۶/۱۴
نظر به اینکه به زودی اوراق سهام سهامداران محترم صادر خواهد شد لذا خواهشمند است به سامانه سهامداران مراجعه و از آخرین وضعیت پرداختی خود مطلع و در صورت هرگونه ابهام ، سئوال نسبت به تکمیل فرم درخواست ها اقدام و ظرف مدت ۲۴ ساعت از نتیجه درخواست خود مطلع شوید.
ظمنا لازم است سهامداران محترمی که نسبت به ثبت فیش واریزی خود اقدام ننموده اند ، خواهشمند است سریعا به جهت بروز رسانی اطلاعات نسبت به ثبت فیش خود  در منوی سامانه سهامداران-ثبت فیش اقدام نمایند.