اعلام آمادگی شسکام در ارایه خدمات فنی (توسعه و نگهداری)

منتشر شده در ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص قرارداد موجود در سنندج با حضور مدیریت محترم استان و مدیر عامل شسکام در محل مخابرات کردستان تشکیل گردید.

در این جلسه آقای مهندس حکمت ضمن اعلام رضایت از عملکرد آمادگی خود را نسبت به همکاری در سطح وسیعتر با شسکام ابراز نمودند.

ضمناً مدیر عامل شسکام ضمن استقبال از همکاری در سطح وسیعتر با استان در جهت همکاریهای بیشتر پیشنهاداتی ارایه نمودند.