اولین جلسه هیئت مدیره جدید شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

بر اساس رأی انتخابی اعضای هیئت مدیره اولین نشست خود را در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ در محل شرکت تشکیل دادند .

براساس دستور کار این جلسه ضمن خوشامد گویی و معارفه نسبت به انتخاب به شرح ذیل اقدام گردید .

– آقای مهندس محمد فرقانی به عنوان رئیس هیئت مدیره

– آقای مهندس سید فاضل زمانی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره

– آقای مهندس محمد سالاری به عنوان عضو هیئت مدیره

– آقای مهندس موسی جعفری هرندی به عنوان عضو هیئت مدیره

– آقای مهندس محمد حسن زمانی عصمتی به عنوان عضو هیئت مدیره و دبیر

پس از آن با استماع گزارش آقای مهندس بهنام در خصوص گزارش عملکرد سال ۹۵ ، اولویتهای کسب و کار و برنامه سال ۹۶ و اهداف در نظر گرفته شده ضمن انتخاب مجدد با اتفاق آرا ایشان به عنوان مدیرعامل ابقا گردیدند.

photo_2017-08-28_10-00-18