بازدید مدیران عالی رتبه کشور از نمایشگاه تلکام غرفه شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

photo_2017-10-18_14-08-40 photo_2017-10-18_14-08-48