بازدید مجری محترم توسعه و فناوری شرکت مخابرات ایران از دپارتمان فناوری اطلاعات شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

جناب آقای مهندس ملک جعفریان در محل دپارتمان فناوری اطلاعات شرکت شسکام حضور یافتندو از نزدیک در جریان امور و روند پیشرفت پروژه های فی مابین قرار گرفتند.  همکاران بخش نرم افزار شرکت نیز که حضور ایشان موجبات خرسندی و دلگرمی شان را فراهم آورده بود، گزارشی از روند پیشرفت و انجام امور  به ایشان ارائه کردند و از رهنمودها و راهنمایی های ایشان بهره مند گردیدند.

معاونت IT شسکام در حال حاضر با بهرگیری از تیم توسعه نرم افزاری مستمل بر ۳۵ نفر نیروی انسانی متخصص،  متولی ارایه خدمات توسعه پشتیبانی و نگهداری طرح جامع خدمات مشترکین در ۲۰ استان و طرف قرارداد شرکت مخابرات ایران جهت ارائه خدمات FCP، ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت، سامانه واگذاری FTTx و متمرکز سازی طرح جامع مشترکین در کل کشور می باشد.

DSC_1564 (1)