بازدید مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، جناب آقای مهندس صدری از غرفه شسکام در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام