بازدید مدیر عامل شسکام از سایت دپارتمان فناوری اطلاعات

منتشر شده در ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

با حضور مدیر عامل در سایت دپارتمان فناوری اطلاعات در شهر تبریز در میان جمع گرم و صمیمی همکارانی که در شاخه IT شسکام فعالیت دارند ، ضمن تشکر از زحمات و تلاش مضاعف ایشان و تاکید بر اینکه عزیزان با توجه به کار بزرگی که انجام می دهند موجبات اعتبار پایگاه ITشسکام در مخابرات کشور است نسبت به تشکیل جلسه رو در رو (پرسش و پاسخ) نسبت به ارایه نظرات همکاران و تبادل نظر اقدام گردید .

معاونت IT شسکام در حال حاضر با ۳۰ نفر پرسنل ،  متولی ارایه خدمات توسعه پشتیبانی و نگهداری ۲۰ استان در امر CRM  مشترکین وارائه خدمات FCP، ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت ، متمرکز نمودن طرح جامع مشترکین در کل کشور می باشد .

 

11