برگزاری جلسه با نمایندگان سهامداران استانها

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

بسمه تعالی

برگزاری جلسه با نمایندگان سهامداران استانها

به گزارش روابط عمومی شسکام؛ جلسه ای به منظور هم اندیشی در جهت پیشبرد اهداف آتی شسکام مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ راس ساعت ۸ صبح در ساختمان دکتر غفاریان (شرکت مخابرات ایران) با نمایندگان سهامداران در استانها برگزار خواهد شد.