برگزاری جلسه راهبردی شسکام با حضور نمایندگان استانی سهامداران

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

جلسه ای به منظور هم اندیشی در جهت پیشبرد اهداف شسکام با حضور نمایندگان استانی سهامداران برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی شسکام ؛ روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۹۵ این جلسه با حضور اکثریت نمایندگان سهامداران در سالن ویدیو کنفرانس شرکت مخابرات ایران برگزار شد و در این جلسه هیات مدیره و مدیر عامل شسکام به تبادل نظر در خصوص برنامه های آتی شسکام پرداختند .