به گزارش هیات مدیره شرکت شسکام:

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

پرداخت سود سهامداران شرکت شسکام منتهی به سال مالی ۹۴ از امروز ۶ مهر ۱۳۹۵ آغاز و به تدریج لغایت ۸ مهر ۱۳۹۵ به حساب سهامداران محترم واریز میگردد، شایان ذکر است بر اساس مصوبه مجمع عمومی سالیانه در تیرماه ۹۵ نرخ سود تقریبی برای هر سهم حدود ۱۸۹ ریال و به میزان ۵۰% سود محقق شده بر اساس سهام ثبت شده سهامداران به حساب آنان واریز میگردد.
خواهشمند است در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سئوال مراتب را از طریق دورنگار به شماره ۸۸۱۷۰۵۴۲-۰۲۱ و یا به پست الکترونیکی info@shaskam.ir ارسال فرمایید.