تبریک به جناب آقای مهندس فرقانی

جناب آقای مهندس فرقانی

ریاست محترم هیأت مدیره شسکام

انتصاب شایسته  حضرت عالی به عنوان معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران را به شما تبریک عرض نموده ، برای شما موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسالت می نماید.

مدیرعامل و همکاران

نظرات بسته شده‌اند