تحلیل و بررسی قرارداد نگهداری شبکه های انتقال در کرمانشاه

منتشر شده در ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

در جلسه ای که به همین منظور با حضور مدیریت محترم منطقه کرمانشاه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ و با حضور مدیریت شسکام تشکیل گردید ، نسبت به چگونگی روند کار قرارداد  فی ما بین و نقاط ضعف و قوت آن بحث و تبادل نظر گردید ، ضمناً با توجه به پایلوت بودن قرارداد نگهداری در کرمانشاه مقرر گردید شسکام نسبت به رفع مشکلات موجود و اصلاحات لازم با نگرش بلند مدت بودن فعالیت اقدام نماید .