تحولی نو در راستای خدمات رسانی در حوزه فناوری اطلاعات – تلکام ٢٠١٧

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

photo_2017-10-19_14-45-10