تخليه حوضچه ها در زمان بارندگي توسط تيم هاي نگهداري کابلی شهرستانهاي كامياران-سنندج وسقز

تيم هاي نگهداري کابلی شهرستانهاي كامياران-سنندج وسقز در حين انجام وظيفه در زمان بارندگي در حالت آماده باش كامل، تخليه حوضچه ها را انجام داده اند.

 

WhatsApp Image 2019-04-05 at 3.00.26 PM WhatsApp Image 2019-04-05 at 3.00.20 PM(1) WhatsApp Image 2019-04-05 at 3.00.20 PM WhatsApp Image 2019-04-05 at 3.00.25 PM WhatsApp Image 2019-04-05 at 3.00.26 PM(1)   

نظرات بسته شده‌اند