تشکر و قدردانی مدیر عامل شرکت شسکام از حضور صمیمانه نمایندگان استانی

مدیر عامل شرکت شسکام از حضور  صمیمانه  و گرانقدر نمایندگان استانی در گردهمایی امروز  ۱۲/۰۳/۹۵ و ارایه نظرات سازنده ایشان در جهت  اهداف ترسیمی و اعلام مشارکت همکاران با توجه به اقدامات  انجام شده و ارایه گزارش آن  در جلسه  تشکر و قدردانی  نموده و امیدوار است با همدلی و همفکری در جهت اهداف و  راهبرد امور محوله در استانها به عنوان پشتیبان واقعی  مخابرات و با خدمات کیفی  مورد انتظار  مشتریان ارایه خدمات را در اندازه های واقعی به ثمر برساند .

مدیر عامل

نظرات بسته شده‌اند