تشکیل کلاس آموزش FTTH در شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

به منظور درک مطلب و استفاده بهینه از مطالب مربوط به پروژه بزرگ FTTH  در کل کشور کلاس هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص نحوه تعامل و بکارگیری FTTH در شسکام برگزار گردید.

بدیهی است با استفاده از تکنولوژی فیبر نوری بستر استفاده از سرویس های ارزش افزوده در واحدهای تجاری، اداری و مسکونی با اولویت فراهم خواهد شد.

 

 

Screenshot_۲۰۱۷-۰۲-۰۴-۱۵-۵۱-۲۸ (2) Screenshot_۲۰۱۷-۰۲-۰۴-۱۵-۵۱-۳۵ (2)