تشکیل گروههای تخصصی نمایندگان

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

تشکیل گروههای تخصصی نمایندگان

به منظور هم یاری در تبادل نظر و جذب نیروهای متخصص در استانها در جهت شناسایی حجم و قابلیتهای اجرایی در امور تخصصی از جمله ارائه طرح و اجرا و راه اندازی و خدمات بعد از فروش در زمینه FTTH همگام با اهداف مخابرات در کل کشور گروههای تخصصی از نمایندگان در حال شکل گیری است . با تشکیل گروههای تخصصی شسکام در فعالیت استانها حضور چشمگیری خواهد داشت . بر اساس تبادل نظر در جلسه هم اندیشی شسکام با نمایندگان پیرو اطلاعیه های مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ و ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ مجدداً بر فراخوان نیروهای تخصصی وبا الویت در    زمینه های طراحی و اجرا و نگهداری FTTH از همکاران بازنشسته که آمادگی فعالیت دارند و فرزندان ایشان به جهت آموزش بصورت مربی شاگردی از سوی همکاران مستعد در استان تاکید گردید .

با اعلام پتانسیلها شسکام در زمینه های فوق الاشاره در استانهایی که اعلام آمادگی و سازماندهی نموده اند با نظر استان فعالیت دو چندان خواهد داشت .

همکاران میتوانند با شماره ۴۲۸۶۶۱۳۱ خانم بهرامی جهت سئوالات خود تماس حاصل نمایند.