تصاویر سرقت شب گذشته کابل مرکزی و قطع ارتباط فیبر قطع ارتباط تمامی تلفن های استانداری و هواشناسی

تصاویر سرقت شب گذشته کابل  مرکزی و قطع ارتباط فیبر قطع ارتباط تمامی تلفن های استانداری و هواشناسی و….که با زحمات پرسنل شسکام ناحیه شمالی شهرستان کرمانشاه ارتباط برقرار و ایمن سازی درب حوضچه ها نیز انجام شد.

 

نظرات بسته شده‌اند