تفاهم نامه همکاری شسکام با مخابرات تهران

منتشر شده در ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

در راستای ارتقای شبکه های مخابراتی و خدمات قابل ارائه مبتنی بر سرویس به مشتریان و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران ، تفاهم نامه ای با شرح خدمات :                                                                                

-خرید تجهیزات مورد  نیاز و ارائه خدمات نصب ، راه اندازی و نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات موجودشبکه مخابرات و مشتریان تجاری و خانگی                                                                                                

-همکاری و تعامل در ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان تجاری و خانگی اعم از FTTH و….   

-ارائه خدمات پس از فروش در راستای ارتقاء کیفیت خدمات قابل ارائه به مشتریان تجاری و خانگی

-ارائه خدمات عمومی به خطوط  مشتریان تجاری و خانگی

-بهبود و توسعه فضای کسب و کار با بهره گیری از منابع انسانی متخصص شرکت شسکام در زمینه خدمات مخابراتی .

فی ما بین مدیریت مخابرات منطقه تهران و مدیریت شسکام منعقد گردید.