تفاهم نامه همکاری

در راستای راهبردهای شرکت مخابرات ایران و با توجه به اهداف و برنامه های شرکت شسکام که همانا حضور فعال در اجرای عملیات توسعه و نگهداری شبکه های مخابراتی است، روز یکشنبه مورخ ۹۴/۲/۵ جلسه ای با حضور آقای مهندس ذبیحی عضو محترم هیات مدیره استان گلستان و مدیران آن شرکت در دفتر مرکزی شسکام برگزار گردید.

این جلسه در پی حضور شسکام در استان و تشکیل جلسات با حضور مدیر عامل محترم مخابرات استان گلستان آقای مهندس شهمرادی در جهت همکاری فی ما بین تشکیل گردید و پس از تبادل نظر و ارائه راهکارها ، تفاهم نامه همکاری در خصوص نگهداری و توسعه شبکه های استان گلستان فی مابین مخابرات استان گلستان و شرکت شسکام امضاء شد.

نظرات بسته شده‌اند