توسعه شبکه فیبر نوری کشور

شسکام مجری قرارداد فیبر نوری استانهای آذربایجان شرقی-آذربایجان غربی-کردستان و کرمانشاه شد.

به گزارش معاونت فنی و اجرائی ؛ در راستای اهداف راهبردی شرکت شسکام و مخابرات ایران و ایفای نقشی پررنگ در مشارکت و حضور فعال در توسعه شبکه های مخابراتی کشور قرار داد Az2584-32 با موضوع عملیات اجرائی نصب فیبر نوری در استانهای آذربایجان شرقی-آذربایجان غربی-کردستان و کرمانشاه با شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت منعقد و در تاریخ ۹۴/۱۱/۵به این شرکت ابلاغ گردید.

نظرات بسته شده‌اند