تکمیل اطلاعات واریز کننده

امروز شسکام درمسیر روبه رشد خود بیش از هر زمان دیگر نیازمند برقراری ارتباطی مستقیم با سهامداران می باشد؛  مهدی مقتدر کارشناس امور سهام  در ادامه افزود ؛که به امید پروردگار در این راستا طرح های گسترده و اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

همچنین ایشان در خصوص واریز اقساط بازنشستگان اضافه کردند؛ از بازنشستگان محترمی که اقساط خود را شخصا به حساب شرکت شسکام نزد بانک انصار شعبه سردار جنگل تهران واریز می کنند تقاضا داریم ضمن ارسال کپی فیش واریزی خود (از طریق شماره فکس های ۸۸۱۷۰۵۴۲ – ۸۸۱۷۰۴۸۹) به پیوست اطلاعات شخصی خود را از قبیل نام و نام خانوادگی ، کد ملی ،نام استان،شماره تلفن  و … را برای ما ارسال کنند و اصل فیش بانکی را نزد خود نگه دارند.

نظرات بسته شده‌اند