ثبت رسمی افزایش سرمایه

در راستای تکمیل زیر ساخت های قانونی، تمام مصوبات مجامع و هیات مدیره شسکام در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید. مهمترین این مصوبات افزایش سرمایه شسکام است.

به عنوان اولین مرحله افزایش سرمایه تمام افرادی که تابحال در شسکام پول واریز کرده اند سهامدار ثبتی شسکام شناخته شدند. بدین ترتیب سرمایه ثبتی شسکام به بیش از یازده میلیارد تومان رسید. در تلاش هستیم به زودی مراحل بعدی افزایش سرمایه شسکام را نیز انجام دهیم. لازم به توضیح است مجمع اختیار افزایش سرمایه شسکام را تا یکصد میلیارد تومان و به مدت پنج سال به هیات مدیره واگذار کرده است .
با توضیح فوق به اطلاع می رساند شسکام پذیرای سهامدار جدید و همچنین افزایش سرمایه سهامداران موجود است.  در این راستا حساب بانکی شماره ۴۴۴۴۱۰۱۰۹۰ بانک ملت شعبه سردار جنگل تهران همیشه مفتوح بوده وعلاقمندان می توانند مبالغ مورد نظر خود را به این حساب واریز نمایند. این مبلغ برای سهامداران جدید حداقل یک میلیون تومان می باشد. این مبالغ به اضافه سود بانکی متعلقه طی تشریفات قانونی لازم تبدیل به سهام خواهند شد.

نظرات بسته شده‌اند