جلسه با آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شسکام :

با حضور مهندس اسماعیل زاده  مدیر عامل محترم شرکت مخابرات استان  آذربایجان غربی  در شسکام  و بر اساس مذاکرات قبلی و تبادل اطلاعات  مربوط به چگونگی  ارایه خدمات فنی ذیل برنامه ۵ ساله ارایه شده  شرکت  شسکام در مخابرات کل کشور .

شرکت شسکام بزودی فعالیتهای فنی مورد توافق و مورد نظر استان را در حوزه نگهداری و توسعه شبکه  های انتقال را عهده دار خواهد بود .

نظرات بسته شده‌اند