جلسه با حضور معاونت محترم مالی و پشتیبانی و کارشناسان اداره تدارکات مخابرات منطقه البرز و معاونت مدیرعامل و کارشناسان فنی شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

به گزارش واحد فنی شسکام در مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ جلسه ای با حضور معاونت محترم مالی و پشتیبانی و کارشناسان اداره تدارکات مخابرات منطقه البرز و معاونت مدیرعامل و کارشناسان فنی شسکام تشکیل و درخصوص نحوه اجرا، چگونگی ادامه روند کار و توسعه قراردادهای نگهداری تلفن همگانی، MDF و حراست بحث و تبادل نظر گردید.