جلسه مدیرعامل شسکام و مدیر منطقه خراسان رضوی

منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

در جلسه ای که فی ما بین جناب آقای مهندس کارگزار مدیر منطقه خراسان رضوی و آقای دکتر بابک سعیدی مدیر عامل شرکت شسکام برگزار گردید، در خصوص پیگیری قرارداد های جاری و نیز توسعه قرارداد های جدید در شاخه فنی بحث و تبادل نظر گردید.