جلسه مشترک اعضاء هیئت مدیره شرکت شسکام با حضور مهندس وصلی عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران

منتشر شده در ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

جلسه ای در معیت اعضاء هیئت مدیره شرکت شسکام در حضور جناب آقای مهندس وصلیۣ عضو هیئت مدیره شرکتۣ مخابراتۣ ایرانۣ برگزار که مشارالیه ضمن آرزوی موفقیت برای شرکت شسکام رهنمودهای خود را نیز به منظور توسعه شرکت به شرح ذیل  مطرح نمودند.

– از جمله تسری توسعه فعالیت های شرکت شسکام علاوه بر شرکت مخابرات ایران به خارج ازمجموعه مخابرات که موضوع اساسنامه نیز در همین راستا می باشد و شرکت مخابرات ایران نیز آمادگی کامل برای اجرای کار به شرکت شسکام داشته و دارد . اما لازمه آن اینست که شرکت شسکام علاوه بر انجام خدمات فنی توانا به سایر فعالیت های مورد نیاز شرکت از جمله تامین نیروی انسانی متخصص را داشته باشد و انتظار نیز همین است که شرکت شسکام با توجه به تراکم نیرو در شرکت مخابرات ایران بتواند در نقش مجری (it) گامهای مثبتی را بردارد. از دیگر موارد مورد اشاره می توان به متحدالشکل کردن قراردادها اشاره کرد که نیاز به کار حقوقی داشته ودارد و همچنین شرکت شسکام می تواند در حوزه بیمه وارد شود و با توجه به نزدیک بودن اتمام قراردادهای بیمه ای مسئولیت های پوشش بیمه ای را نیز بصورت حرفه ای بر عهده بگیرد همچنین علاوه بر موارد مذکور شسکام می تواند بعنوان توسعه دهنده اپلیکیشن های موبایل و FTTH فعالیت مضاعفی راداشته باشد و با عنایت به اینکه در  شرکت شسکام بخشی از سهام مربوط به شرکت مخابرات ایران است بسیاری از قراردادها را می توان  با ترک تشریفات مناقصه به شسکام واگذار نمود از جمله قراردادهای مربوطه به IT در حوزه جناب آقای مهندس ملک جعفریان که با ورود به حوزه انفورماتیک و انتخاب شرکاء در این حوزه می توان به سود قابل توجه ای دست یافت. مشارالیه در پایان  برای همکاران در مجموعه شرکت شسکام ارزوی موفقیت نمودنند.