جلسه معرفی توانمندی و پتانسیل شسکام

جلسه معرفی توانمندی و پتانسیل شسکام با استفاده از شرکتهای همکار با حضور هیأت مدیره تشکیل گردید.
در این جلسه هم اندیشی نسبت به ارائه اهداف افزایش توان فنی و مهندسی در زمینه های نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات مهندسی بازسازی و تامین تجهیزات و تاسیس نیروگاههای مورد استفاده شرکتها از جمله مخابرات در مراکز و ساختمانهای مخابراتی و همچنین افزایش بهره وری و بالا بردن راندمان بحث و تبادل نظر گردید.

photo_2018-04-30_17-29-42

نظرات بسته شده‌اند