جلسه هم اندیشی مجریان پروژه های استانی با حضور مدیران و مجریان این شرکت برگزار گردید

منتشر شده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

به گزارش روابط عمومی شسکام ؛ جلسه هم اندیشی مجریان پروژه های استانی بنا به درخواست واحد فنی و اجرایی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با حضور مدیران و مجریان این شرکت برگزار گردید .

در این جلسه به مواردی از قبیل؛

۱- معرفی و نحوه استفاده نرم افزار کنترل پروژه

۲-ارزیابی و عملکرد پرسنل شسکام

۳-رایزنی و تعامل جهت دریافت پروژه های جدید توسط مجریان

۴- ارسال بموقع کلیه اطلاعات

پرداخته شد.

 

 

ج4 ج1