جلسه هم اندیشی پیشبرد اهداف آتی شسکام

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

به گزارش روابط عمومی شسکام ، جلسه هم اندیشی به جهت پیشبرد اهداف  آتی شسکام در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ و با حضور اعضا  هیئت  مدیره ، مدیر عامل و نمایندگان استانی سهامداران در تهران برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور گرم و صمیمی نمایندگان استانی و هیئت مدیره شسکام تشکیل گردید . حاضرین نسبت به استماع گزارش عملکردی شسکام توسط واحدهای اداری و تدارکاتی – واحد فنی و اجرایی – مالی التفات نمودند .

در این گزارشات از عملکرد اجرایی شسکام در سال ۹۵ – جایگاه سازی و ایجاد برند با ایجاد ساختار – انتخاب بازار عملکرد  در شاخه های IT ،فنی و مهندسی ، تامین تجهیزات و خدمات فنی ، تامین تجهیزات و خدمات فنی آشنا و بر این اساس گزارش مدیر عامل در خصوص حضور در مناقصات ، فعالیت در FTTH ، توسعه مراکز تلفنی، فعالیت یکپارچه نمودن CRM  کل کشور  و کسب سود پیش بینی شده سال ۹۵ که تحقق پیدا کرده  ارائه گردید.

در پایان هیئت مدیره نسبت به سئوالات  نمایندگان در خصوص افزایش سرمایه ، تسهیم سود سال ۹۵ و سوالات مرتبط  پاسخ ارائه نمودند .

 

 

photo_۲۰۱۷-۰۵-۰۳_۱۵-۱۴-۳۷  photo_۲۰۱۷-۰۵-۰۳_۱۵-۱۵-۱۵گزارش هیئت مدیره 2 گزارش هیئت مدیره 3 گزارش هیئت مدیره