حجم قراردادهای جاری شسکام از مرز یکصد میلیارد تومان گذشت

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

بر اساس گزارش مدیر عامل شرکت با تلاش همکاران در استانهای مختلف حجم قراردادهای جاری حاصل حضور در مناقصات و مذاکرات با مدیران مناطق استانها در حال حاضر بالغ بر ۳۰ پروژه در دست اقدام است که این قراردادها نسبت به سال گذشته از نظر ریالی رشد سه برابری داشته است ، بدیهی است شرکت شسکام  بر اساس برنامه ۵ ساله خود با استفاده از قابلیتها و پتانسیل نیروهای شناسایی در کل کشور درصدد است ، جذب پروژه های مخابراتی را بر اساس سیاستهای مخابرات اجرا نماید.