حضور شسکام در استانها

منتشر شده در ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

به گزارش روابط عمومی شسکام ؛ بر اساس سیاست گذاری های شسکام مبنی بر انجام فعالیت های مربوط به مخابرات و در اولویت آنها حضور در استانها ، شرکت شسکام نسبت به اجرای عملیات نگهداری و بهینه سازی شبکه های کابل و هوایی و نگهداری مراکز کم ظرفیت به جهت ارتقاء کیفی شبکه ها با  انجام سرویس های خدمات بعد از فروش در استانهای خراسان جنوبی و کردستان اقدام خواهد نمود.