حضور شسکام در نمایشگاه تلکام ۲۰۱۷

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

گزیده ای از دیدارها ی شسکام با مدیران مخابرات و شرکتها  

 16 3 7

5 4