حضور فعال شرکت شسکام از اولین ساعات شروع به کار نوزدهیم نمایشگاه تلکام

شرکت شسکام با حضور پر رنگ خود در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی  تلکام قابلیت های خود را  در حوزه ارتباطات و مخابرات معرفی نمود.

نظرات بسته شده‌اند