حضور فعال شسکام در مناقصات کشور

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

بر اساس استراتژی عملکردی و تصمیمات حضور فعال در عرصه مخابرات به منظور ارایه خدمات گزارش حضور در مناقصات بشرح ذیل ارایه می گردد.

برای دریافت گزارش مناقصات اینجا کلیک کنید.