حضور مدیر عامل شسکام در استانها

ضمن هماهنگی با مدیریت محترم استان لرستان با حضور در جلسه هماهنگی مورخ ۲۰/۳/۹۵ در استان  نسبت به ارایه برنامه ۵ ساله شسکام در زمینه های سرو سامان دادن به نیروهای  بخش خصوصی و همینطور انجام عملیاتی خدمات بعد از فروش در شهرهای  خرم آباد و بروجرد تبادل نظر و تصمیم گیری گردید .

شرکت شسکام همانند دیگر استانها نسبت به اعلام آمادگی  در جهت  ارایه خدمات فنی مخابرات در تمامی زمینه ها و همینطور معرفی شبکه نسیم در جلسه ای که با حضور مسئولین استان و از طریق ویدیو کنفرانس  ارتباط با شهر بروجرد مهیا گردیده بود  اقدام نمود .

نظرات بسته شده‌اند