خدمات پس از فروش

ارائه طرح خدمات پس از فروش با اهداف :

  • ایجاد رضایتمندی و وفاداری هر چه بیشتر مشترکین
  • یکپارچه سازی در بالا بردن کیفیتهای شبکه های موجود در شبکه انتقال از سوئیچ تا مشترک
  • مشخص نمودن متولی پاسخگو و مورد تائید مخابرات در محدوده عملیات و حوزه فعالیت مد نظر
  • کاهش تعداد خرابیهای تحمیلی و ناخواسته بر شبکه با رضایت مشترکین
  • بهسازی موضوع خرابی مورد نظر با هماهنگی مشترکین به منظور بستر سازی استفاده از پهنای باند بالا و سوئیچ های آتی بر پایه IP
  • کاهش هزینه های مرتبط با نگهداری
  • استفاده از نیروهای انسانی بطور مفید در این فرایند و حوزه های مرتبط دیگر
  • جلوگیری از بروز خرابی های تکراری و مستمر که قابل تامل می باشد
  • بالا بردن کیفیتهای لازم به منظور جلوگیری از ریزش درآمدهای موجود و کسب درآمدهای بیشتر

توسط شرکت شسکام از طرف مدیران ارشد مخابرات ایران مورد استقبال قرار گرفت و موجبات ایجاد تفاهم نامه همکاری میان این دو شرکت را فراهم آورد پیرو این تفاهم نامه و جلسه ویدیو کنفرانس مورخ ۱۸/۰۸/۹۴ با حضور نمایندگان سایر معاونت های ذینفع شرکت، مقرر گردید شرکت شسکام ابتدا در استان های تهران (یکی از مناطق مورد توافق)، خراسان رضوی، فارس، کردستان و لرستان نسبت به اجرای موضوع تفاهم نامه اقدام و سپس این همکاری در سایر استان ها تسری یابد.

 

تنظیم : روابط عمومی شسکام

نظرات بسته شده‌اند