دریافت قرارداد

منتشر شده در ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

شاغلین محترم شسکام در تهران و سایر استانها میتوانند با مراجعه به سامانه شاغلین نسبت به تکمیل اطلاعات خود و دریافت قرارداد اقدام نمایند.
لطفا به توضیحات ارائه شده در صفحات توجه کافی داشته باشید.