سخنی با سهامداران

سال ۱۳۹۴ نیز با تمامی فراز و نشیب ها و تصمیمات متفاوت گذشت.آنچه حاصل تلاش هم پیمانان شما در شسکام می باشد حضور در عرصه و چرخه توسعه ، نگهداری ، ارائه خدمات و پشتیبانی IT بطرق مختلف، ازجمله حضور در مناقصات ،پذیرش کار از طریق مذاکره ترک تشریفات با ارائه برنامه های کوتاه مدت تا بلند مدت در تمامی استانهای کشور بوده است.

حضور در مناقصات در عرصه مخابرات و همکاری با استانهایی که بدین عنوان با شسکام همکاری داشته اند نیز نتایج بسیار مفید به شناخت و معرفی شسکام به همراه پتانسیل ها در ارائه خدمات تعریف شده و مورد نیاز مخابرات بوده است .

امیدوارم با بدست آوردن موقعیت مناسب در بستر فراهم شده و ارائه خدمات برتر موجبات رضایتمندی خالق و خلق ، شکوفایی صنعت مخابرات و فراهم شدن درآمد برای خانواده بزرگ شسکام و مخابرات رابه همراه داشته باشیم .در پایان به ارائه خدمات جاری و فعالیت های در دست اقدام این شرکت جمعا به ارزش ۶۵۰ میلیار ریال به شرح جدول ذیل اشاراتی خواهیم داشت و امیدواریم در سال آینده با برندسازی ، ارائه خدمات مفید،کسب موقعیت های مورد نظر به سمت جایگاه واقعی شسکام قدم برداریم.

با اتکا و توکل به عنایات خداوند منان و آرزوی سلامتی ، سر بلندی،سعادت ، سرافرازی برای همه عزیزان بتوانیم قدمهای موثری برای سازماندهی بایسته شسکام در راه رسیدن به اهداف عالیه ترسیم شده برداریم.

۱ شرکت مخابرات استان خراسان جنوبی نگهداری شبکه رادیویی سیار(تجهیزات BTS و رپیتر) و نگهداری تجهیزات سیستمهای انتقال منطقه یک در شهرستانهای بیرجند-قاین-نهبندان-سربیشه-درمیان و زیرکوه ۲۴۱۸
۲ شرکت مخابرات استان خراسان جنوبی نگهداری شبکه رادیویی سیار(تجهیزات BTS و رپیتر) و نگهداری تجهیزات سیستمهای انتقال منطقه دو در شهرستانهای طبس-بشرویه-فردوس و سرایان ۲۴۱۹
۳ شرکت مخابرات استان گیلان الف-شبکه ب-حراست ۸۱۰/۹۴/۹۷۷۸۵
ج-پشتیبانی مالی،اداری و فنی شماره تلفن های ثابت و همراه
د-امور نظافت و آبدارخانه ای
۴ مخابرات استان تهران م ۴ اجرای عملیات فیبر نوری اختصاصی یا کابل مسی با تأمین مواد و تجهیزات مرکز آیت ا… کاشانی ۹۴۴۰۰۵۰۰۶۷
۵ مخابرات استان تهران م ۴ اجرای عملیات فیبر نوری اختصاصی یا کابل مسی با تأمین مواد و تجهیزات مرکز آیت ا… کاشانی ۹۴۴۰۰۵۰۰۶۸
۶ مخابرات استان تهران م ۴ اجرای عملیات فیبر نوری اختصاصی یا کابل مسی با تأمین مواد و تجهیزات مرکز آیت ا… کاشانی ۹۴۴۰۰۵۰۰۶۹
۷ مخابرات استان تهران م ۴ اجرای عملیات توسعه شبکه انتقال شامل عملیات فیبر نوری اختصاصی یا کابل مسی با تأمین مواد و تجهیزات در مراکز مخابرات شهید توکلی و شهید حق شناس ۹۴۴۰۰۵۰۰۸۶
۸ شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت عملیات اجرایی نصب فیبر نوری در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه AZ 2584-32
۹ مخابرات استان سیستان و بلوچستان نگهداری و بازسازی ۱۴۰۰ سایت BTS ۹۴/۷۱
۱۰ مخابرات استان سیستان و بلوچستان نگهداری و بازسازی شبکه کابل و هوایی ۹۴/۷۵
۱۱ مخابرات ایران ارائه خدمات خودروئی  —
۱۲ مخابرات ایران نگهداری و پشتیبانی زیرساختهای سیستم های مستقر در سایت پاسداران  —
۱۳ مخابرات تهران م۸ نگهداری و بهینه سازی شبکه های کابل و هوائی و فیبرنوری و سیستم های ACCESS مراکز شهید بهشتی و شهید مطهری ۹۴۸۰۰۵۰۹۷۸
۱۴ مخابرات تهران م۸ نگهداری و بهینه سازی شبکه های کابل و هوائی و فیبرنوری و سیستم های ACCESS مرکز مرحوم نهری ۹۴۸۰۰۵۰۹۷۷
۱۵ مخابرات کردستان نگهداری و بهینه سازی شبکه کابل و هوائی ،گاز کنترل، حوضچه ها و تلفن های همگانی و نگهداری ارتباطات دیتا و خطوط ADSL شهری و شبکه کابل روستایی  —
۱۶ مخابرات خراسان جنوبی نگهداری شبکه کابل و هوائی مراکز بیرجند ۲۴۸۱
۱۷ مخابرات تهران م ۴ نگهداری تلفن های همگانی ۹۴۴۰۰۵۰۱۰۰