شسکام دبیرخانه شرکتهای FTTH

براساس توافق و هماهنگی با مخابرات منطقه تهران، شرکت شسکام به عنوان دبیرخانه شرکتهای FTTH در مناطق ۲ ، ۴ و ۸ در آینده ای نزدیک شروع به فعالیت خواهد نمود.

در همین راستا و به جهت انجام طرحهای FTTH و نقش شسکام به عنوان دبیرخانه FTTH شرکت های همکار جلسه ای با حضور تأمین کنندگان کالا و پیمانکاران اجرائی طی دو مرحله در شرکت شسکام برگزار گردید. در این جلسات درخصوص ایفای نقش، مسئولیت ها و چگونگی شرح فعالیت از سوی شرکت کنندگان و شسکام تبادل نظر انجام شد.

 

photo_2018-06-13_12-51-19 photo_2018-06-13_12-51-22

نظرات بسته شده‌اند