شسکام در آیینه مخابرات

منتشر شده در ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

گزیده ای از دیدارها با مدیران مخابرات

55