عملیات توسعه شبکه های مخابراتی در استان فارس

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

به گزارش معاونت فنی اجرایی شسکام :

عملیات توسعه شبکه های مخابراتی در استان فارس

براساس قرارداد فی مابین منطقه مخابرات فارس و شسکام مبنی بر توسعه شبکه های مخابراتی مراکز تلفنی شهر شیراز بصورت BOT پنج ساله با سرمایه گذاری بالغ بر یکصد میلیارد ریال، عملیات اجرایی از اوایل سال جاری آغاز و تاکنون منجر به اقدامات و پیشرفت پروژه بشرح ذیل گردیده است:

 

  • با هماهنگی شهرداریها تاکنون بیش از ۴۰ هزار متر جواز حفاری دریافت و نزدیک به ۲۳ هزار متر حفاری صورت گرفته است.
  • در مراکز تلفنی آزادگان، غدیر و وصال پروژه نزدیک به ۸۵% پیشرفت داشته است.
  • در آینده نزدیک با رفع موانع پروژه کامل و به بهره برداری خواهد رسید.
  • انجام پروژه به شکل BOT تجربه جدیدی در انجام پروژه های مخابراتی در توسعه شبکه های مخابراتی کشور می باشد.